Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego towaru, w tym dotyczące przebiegu realizacji zamówienia, należy składać pisemnie na adres korespondencyjny lub elektronicznie na adres e-mail sklep@bestbody.com.pl.

Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego należy pamiętać, iż powinno ono zawierać przynajmniej następujące dane:

  • Oznaczenie Klienta (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email i/lub nr telefonu).
  • Numer zamówienia lub numer rachunku w przypadku zamówień złożonych telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail.
  • Przedmiot reklamacji (nazwa produktu oraz jego ilość).
  • Powód reklamacji (w zależności od przypadku, możliwe iż niezbędne będzie również okazanie nam zdjęć reklamowanego produktu, o co uprzejmie poprosimy).

Ustosunkujemy się do ewentualnej reklamacji w takiej samej formie, w jakiej została ona nam przedstawiona tj. pisemnie lub elektronicznie.

Obiecujemy rozpatrzyć ją niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym, poinformujemy i poinstruujemy również niezwłocznie.

Zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem, klientowi przysługuje w pierwszej kolejności prawo do wymiany towaru objętego wadą na towar wolny od wad, w przypadku braku możliwości spełnienia tego żądania przez Sprzedającego, klient może żądać zwrotu pieniędzy.

Nie uznaje się reklamacji związanej ze spożyciem towarów, których efekt i oddziaływanie na Klienta nie spełniło jego indywidualnych oczekiwań.

Zwroty

Kupujący/Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny zgodnie obowiązującymi zapisami prawa.

Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Konsumenta/Klienta jednoznacznego oświadczenia (np. mailowo lub w formie pisemnej) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru lub odbioru tegoż towaru przez osobę przez Konsumenta/Klienta upoważnioną. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

Do przesyłki należy dołączyć wypełniony i podpisany FORMULARZ ZWROTU TOWARU oraz oryginał paragonu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu

Było by nam bardzo miło gdybyś ocenił / oceniła jak Ci się on podoba
Oceń nas :

Twój koszyk

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka od
0,00zł Razem

Zobacz koszyk

Menu

Zawartość schowka

Brak produktów

Zobacz schowki